Vigrestad Skulekorps
Vigrestad Skulekorps
 • Aktiviteter    • Øvinger    • Korpset    • Styret    • Dugnad      • Hjem  

 

 

   Dugnad
           

Snarveier:
Antall besøk på siden: 441 375

 

 17. mai

Under feiringen av grunnlovsdagen selger korpset kake og kaffe i idrettshallen. Arbeidet består i grove trekk av:

  • Forberede salgsstedet i idrettshallen.
  • Ta med to kanner kaffe til bruk under salget.
  • Være med på rydding av idrettshallen etter arrangementet.

Komitéleder har ansvar for følgende:

  • Kalle inn til møter i komitéen.
  • Delta på møter med 17. maikomitéen fra skolen.
  • Sette opp og timeplan for de foresattes økter.
  • Sende timeplan til sekretær for distribusjon til alle foreldre.
  • Sende en enkel og oversiktlig rapport til komitéansvarlig når aktiviteten er over.

 

 

Oppdatert 18.03.2016 JAF

   
 

 

 

Vigrestad Skulekorps Postboks 72 4369 Vigrestad