Vigrestad Skulekorps
Vigrestad Skulekorps
 • Aktiviteter    • Øvinger    • Korpset    • Styret    • Dugnad      • Hjem  

 

 

   Dugnad
           

Snarveier:
Antall besøk på siden: 441 384

 

 


Basar, kalk- og gjødselsalg

Komitéen tar seg av basaren samt kalk- og gjødselsalget vi har tidlig på året. Arbeidet består i grove trekk av:

 • Gå runde med basarbok samt kalk- og gjødselsalg på Vigrestad.
 • Skaffe premier til basaren.
 • Skaffe mat til basaren.
 • Arrangere og gjennomføre basaren.
 • Kjøre ut kalk og gjødsel.

Komitéleder har ansvar for følgende:

 • Kalle inn til møter i komitéen.
 • Bestille basarlokale.
 • Innhente priser for kalk og gjødsel.
 • Bestille kalk og gjødsel.
 • Forberede salgs- og utkjøringspermene for kalk og gjødsel.
 • Sende en enkel og oversiktlig rapport til komitéansvarlig i styret når aktiviteten er over.

 

 

Oppdatert 28.05.2016 JAF

   
 

 

 

Vigrestad Skulekorps Postboks 72 4369 Vigrestad