Vigrestad Skulekorps
Vigrestad Skulekorps
 • Aktiviteter    • Øvinger    • Korpset    • Styret    • Dugnad      • Hjem  

 

 

   Dugnad

Snarveier:
Antall besøk på siden: 448 127

 

 


Dugnad i Vigrestad Skulekorps

Vigrestad Skulekorps har en del faste aktiviteter som legger grunnlag for økonomien. Disse aktivitetene er vi glade for at de foresatte stiller opp på, og vi forsøker å gjøre det så ryddig og godt som mulig for at det skal gå bra å gjennomføre aktivitetene.

Dugnadsarbeid i Vigrestad Skulekorps for foresatte er fordelt etter hvor lenge musikanten har gått i korpset.

ASPIRANT

 • To kaker til kakesalget på 17. mai.
 • En økt kakesalg på 17. mai.
 • En premie til basaren.

JUNIOR

 • To kaker til kakesalget på 17. mai.
 • En økt kakesalk på 17. mai.
 • En premie til basaren.
 • Deltakelse i en av dugnadskomitéene (bortsett fra seminar).

HOVEDKORPS

 • To kaker til kakesalget på 17. mai.
 • En økt kakesalg på 17. mai.
 • En premie til basaren.
 • Deltakelse i en av dugnadskomitéene.
 

 

 

Vigrestad Skulekorps Postboks 72 4369 Vigrestad