Vigrestad Skulekorps
Vigrestad Skulekorps
 • Aktiviteter    • Øvinger    • Korpset    • Styret    • Dugnad      • Hjem  

 

 

   Aktiviteter
    - 2012
    - 2013
    - 2014
    - 2015
    - 2017
    - 2018
           

Snarveier:
Antall besøk på siden: 441 342

 

 


Rogalandsmesterskapet

Rogalandsmesterskapet arrangeres hvert år av NMF.

Arrangementet er omfattende, og det går an å delta for solister, ensembler, juniorkorps og hovedkorps. Det arrangeres også et eget samspillseminar for aspiranter.

POENGFORKLARING

NMF sine rettningslinjer ligger til grunn for poenggivningen.
Det er mulig å oppnå maksimum 100 poeng.

  • 90 poeng eller mer: Framføringen preges av meget gode basisferdigheter uten vesentlige feil og mangler, og er en meget god helhetlig framføring.
  • 80-89 poeng: Framføringen preges av generelt gode basisferdigheter, men noen mangler forekommer.
  • 70-79 poeng: Framføringen preges av vesentlige mangler på de grunnleggende elementene. Dette preger framføringen både på detaljnivå og helhet. 

 

 

Oppdatert 10.03.2016 JAF

   

Resultatoversikt  

ÅR  DIVISJON  PLASSERING  POENG  ANNET 
2009   3   9   87   .  
2010   3   11   79   .  
2011   3   8   84   .  
2012   3   3   88   .  
2013   2   6   87   .  
2014   2   3   89   .  
2015   3   6   83   .  
2016   4   8   86   .  

 

 

 

 

Vigrestad Skulekorps Postboks 72 4369 Vigrestad