Vigrestad Skulekorps
Vigrestad Skulekorps
 • Aktiviteter    • Øvinger    • Korpset    • Styret    • Dugnad      • Hjem  

 

 

   Aktiviteter

Snarveier:
Antall besøk på siden: 448 121

 

 


AKTIVITETER GJENNOM SESONGEN

Korpssesongen følger skoleåret og Jæreskulen sin skolerute.

Vigrestad Skulekorps følger i løpet av en sesong et opplegg som i grove trekk er likt for hvert år.

  1. Oppstart
  2. Seminar - Høst
  3. Stavanger Open
  4. Julespilling
  5. Seminar - Vår
  6. Vårbasar
  7. Rogalandsmesterskapet
  8. 17. mai
  9. Aspirantrekruttering
  10. Sommertur

Følg med på facebook for eksakte tidspunkter og informasjon om de forskjellige aktivitetene for inneværende sesong.

Hvis du ikke har tilgang til facebookgruppen, ta kontakt med oss på vigrestadskulekorps@gmail.com og be om å bli lagt til.

I tillegg til disse aktivitetene som VSK selv driver opplegget rundt, fins det en del andre saker og ting musikantene kan bli med på via korpset. Så som Jæren Ungdomsbrassband, Sommerkurs osv.

 

Oppdatert 24.08.2017 JAF
 

 

 

Vigrestad Skulekorps Postboks 72 4369 Vigrestad