Vigrestad Skulekorps
Vigrestad Skulekorps
 • Aktiviteter    • Øvinger    • Korpset    • Styret    • Dugnad      • Hjem  

 

 

   Korpset
    - Montering av medaljeheng
           

Snarveier:
Antall besøk på siden: 389 039

 

 

 
Montering av medaljeheng
Medaljeheng stjerner
 
Medaljeheng stjerner
 
Medaljeheng årsmedaljer
 
Medaljeheng årsmedaljer
 
Medaljeheng alle medaljer
 
Medaljeheng alle medaljer
 
  1. I øvste rekkje skal stjernene vera. Ein begynner med å sy på stjerna i midten, så syr ein på vekselvis ei stjerne på høgre side av midten, neste stjerne til venstre for midten, så ytterst til høgre og til slutt ytterst til venstre. Ein må rekna at to rekkjer med stjerner tek ei høgd på 5 cm. Deretter 0,5 cm til mellomrom. Frå nedre kant på knappholet og til øverste spissen på midtre stjerne skal det vere 1,5 cm. Mellom spissane på stjernene vassrett skal det vere 0,5 cm.
  2. På neste rekkje skal 3 – 5 – 7-års medaljane henge.
  3. Heilt til den sida som vil vende mot knapperekkja i jakken (til venstre i biletet) skal opphenget for KM medaljane vera.
  4. Vidare fyller ein på med medaljane musikanten får på dei forskjellige stemner


 
Get Adobe Reader Read file
 Oppsett medaljeheng


Utskriftsvennlig versjon

 

 

Vigrestad Skulekorps Postboks 72 4369 Vigrestad